‘Névnapok’ kategória archívum

Szeptember 1. Egon névnap.

(német) Jelentése:

híres, fényes; fegyver

idezetek_656.jpg

A környezetében akarja saját hatalmát megvalósítani. Ez akkor lehet pozitív, ha másokért teszi. Lehetősége lesz mások fölött uralkodni, de meg kell tanulnia kezelni ezt.  Egyértelműen vezetői analógia, amely mindig felelősséggel jár. Hivatásában is ezt éli meg. Talán a tanítás, a példamutatás az igazi. Olyan élethelyzetbe fog kerülni, ahol más embereket vezet, ezért megbecsülik és tisztelik. Feladatát, az irányítást akkor végzi helyesen, ha környezete érdekét tartja szem előtt. Párkapcsolatában is domináns akar lenni, ha ez nem működik, kilép. A veszélye, hogy elhiszi magáról, ő több másoknál, és ezért bármit megtehet.

 

ajandek_050.gif

 

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket.

 

ajandek_049.gif

 

 

Szeptember 1. Egyed névnap.

(görög-latin-magyar)

Jelentése: pajzshordó; elsőszülött

idezetek_677.jpg

Tanító típus, aki átadja az ismereteket, aki megmutatja, hogy merre kellene menni. Felelősséget vállal másokért és azért, amit képvisel. Mindig tudja, mi a kötelessége. Az lesz a feladata, hogy valamilyen módon utat mutasson, segítse és szolgálja az embereket. Támaszt kell nyújtania minden rászorulónak a környezetében. Hasonlatos az apához, aki a családot szolgálja. Fontos lesz, hogy érezze, ad valamit az embereknek. Ezáltal tekintélyt, fensőbbséget akar megvalósítani. “A tudásomért nézzenek fel rám”. Mindig a tökéletesre törekszik, és ezt az elvárást mindenkire kiterjeszti. Csapdája pont az lehet, hogy a maximalizmusa elégedetlenné teszi. 

 

ajandek_069.jpg

 

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket.

 

ajandek_065.jpg

Augusztus 31. Bella névnap.

(olasz-spanyol) Jelentése: szép

idezetek_668.jpg

A feladata az érzelmek és az anyagiak közötti egyensúly megtalálása. Neki is a biztonság, az állandóság a fontos, és ezt mindig a környezetétől várja. Ebben a stabil párkapcsolat és  a biztos családi háttér lehet segítségére. Viszont ehhez érzelmileg kötődik, emiatt birtokló tud lenni. Célja lehet a dolgok jó és szép oldalának a megértése és megélése. Gyakran megjelenik a valamit valamiért szimbóluma. Amennyiben az egzisztencia felé fordul, érdemes olyan hivatás felé irányítani, amely a szépséggel és a divattal kapcsolatos. A másik lehetőség a kommunikáció és a média. Mindent azon keresztül tud lemérni, hogy megfelel-e a külvilágnak, és ennek érdekében sok mindent megtesz. Önbizalmának erősítésében szintén az őt körülvevő emberekre van utalva. 

 

ajandek_170.jpg

 

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket. 

 

ajandek_101.gif

 

 

Augusztus 31. Erika névnap.

(német) Jelentése:

nagyrabecsült,

becsületes uralkodó

idezetek_672.jpg

Feladatában a célok megvalósítása jelenik meg. Ez akkor lehet eredményes, ha nem önmagáért teszi. Gyakran kerül vezető pozícióba, és így a feladata főnökként küzdeni a cégért vagy egy ügyért. A harmóniát azonban a családért és az otthonért való küzdelemben élheti meg. Érezheti, hogy a család fárasztja és korlátozza. Ilyenkor hajlamos menekülni, akár a munkába, akár valamilyen hobbiba. Nehezen fogad el irányítást, de ha ez céljait segíti, elismeri a felsőbbség hatalmát, és képes alárendelődni. Ez igaz a párkapcsolatára is. Mindig közös célok kellenek, így képes elfogadni társát. Azt hiszi, mindig neki van igaza, és az ellenfelek, a konkurencia helyett vív, akik segítik. Csapdája az akarata és a szenvedélyei lehetnek. 

 

ajandek_174.jpg

 

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket. 

 

ajandek_171.gif

 

 

Augusztus 30. Rózsa névnap.

(magyar) Jelentése: rózsa

idezetek_674.jpg

Az első helyen az érzelmek, a szerelem és a szenvedély áll. Nőiességével csábítani akarja a világot. Az “igazi” nő típusa. Sugározza magából a szeretetet, ettől érzékennyé válhat. Környezete ezt gyakran gyengeségnek tartja. A feltétel nélküli bizalom által teljesedhet ki. Minél előbb tudja megvalósítani, annál sikeresebb lehet. Éreznie kell, hogy “vagyok valaki”, ezt mindenáron eléri. Ezért keresi a lehetőséget a nyilvános szereplésre. Párkapcsolatában a kalandvágyó, izgalmas partnert keresi. Szereti érezni, hogy vonzó, csábító és megnézik a férfiak. Bármit képes megtenni másokért, felerősödik a testiség. Veszélye, hogy az anyagiakon keresztül próbál tiszteletet, megbecsülést kivívni, így akarja elfogadtatni magát. Azonban ezáltal könnyen anyagiassá válik, és így elveszti realitásérzékét. 

 

ajandek_184.jpg

 

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket. 

 

 ajandek_176.jpg

 

 

Augusztus 29. Erna névnap.

(szláv) Jelentése: komoly,

határozott; küzdelem, helytállás

idezetek_676.jpg

Alárendeltként küzdeni, ez lehet az életfeladata. Megfelelő célokat kell támogatnia, akkor sikeres lehet. Jó végrehajtó személyiség, ehhez kapja a szükséges erőt és magabiztosságot. Csak mások által teljesedhet ki, szüksége van irányításra. El kell tudni fogadnia, hogy soha nem lehet az első, neki mások kell mennie. Hivatásában is azok a pályák lehetnek megfelelőek, amelyben a hátteret adja.  Párkapcsolatában gondoskodónak kell lennie. Fontos, hogy a családban biztonságot  teremtsen, párja így elfogadja az irányítását. Problémáit az okozhatja, hogy nem képes alárendelődni, elkezd harcolni, ez pedig önmaga ellen való harc. Érzelmileg labilissá válik és megjelennek a szélsőségek.

 

ajandek_188.gif

 

 Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket.

 

 ajandek_183.jpg

 

 

Augusztus 29. Beatrix névnap.

(latin) Jelentése:

boldogságot hozó

idezetek_740.jpg

Az igazi “First Lady”. Életfeladata, hogy tiszteletet, elismerést és megbecsülést vívjon ki.  Fontos számára az anyagi érvényesülés és a siker, de ezt csak akkor érheti el, ha családja biztonságáért küzd. Nehezen találja meg céljait, ezért jobb ha ezeket párja jelöli ki. Feladata a közösség jólétének a megteremtése. Minden helyzetben lehet rá számítani, de csak abban az esetben, ha azt maga vállalja. Olyan feleségnek kell lennie, aki példát mutat. Meglátják benne a segítő szándékot, ami tiszteletet ébreszt az emberekben. Nehezen fogad el olyan helyzeteket, ahol alá kell rendelődnie. Megkapja az energiát és a lehetőséget a kiteljesedésre, de kérdés, hogy ezt mire használja. Könnyen öntörvényűvé válhat, és így sorra találkozik megoldhatatlan helyzetekkel. Erős hatalmi vágyai zsarnokká tehetik.

 

idezetek_678.gif

 

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket.

 

ajandek_199.jpg

 

 

Augusztus 28. Ágoston névnap.

(latin) Jelentése: fenséges,

fennkölt

idezetek_743.jpg

 Sorsfeladata az emberek szolgálata. Ezen keresztül nézhetnek fel rá. Keresi a sikert és a kiteljesedést, de ezt csak a szolgálaton keresztül érheti meg. Mindent megtervez, a pontosság, a feladatok és a kötelesség élteti. Nagyon racionális, megpróbál mindent mérlegelni, számba venni, nehogy hibázzon. Igyekszik mindent egyensúlyozni, csak a biztos dolgokat vállalja. Az óvatossága gyakran visszahúzza. Maximalista, és ezt a környezetében is  érezteti. Ez nem könnyíti meg a párkapcsolatát, nehéz neki megfelelni. Mindig olyan feladatokat vállal, ahol gondoskodhat. Legnagyobb félelme, hogy hibázik, és emiatt nem lesz rá szükség. Ha ezeket az analógiákat jól kezeli, a tökéletességre való törekvéseit mások megsegítésére használhatja fel.

 

ajandek_124.jpg

 

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket.

 

ajandek_136.gif

Augusztus 27. Gáspár névnap.

(perzsa-héber) Jelentése:

kincset megőrző

idezetek_746.jpg

Életfeladata az anyagi biztonság megteremtése. A családi kapcsolatok lesznek igazán lényegesek számára. Az  életben megkapható értékek motiválják, mégis a meghatározó az lehet, hogy mire fordítja ezeket. A kiteljesedése a teremtésen keresztül valósul meg, ezért ezt támogatni kell. Ha a felkínált lehetőségekkel nem tud élni, szenvedélyei hatására szélsőségessé válhat. Hajlamos a csalódásokra, viszont nehezen viseli őket. Az anyagi hatalomra való törekvés könnyen rossz irányba viheti. Vágyain keresztül könnyen befolyásolhatóvá és irányíthatóvá válhat. A problémája szenvedélyeinek túlzott hajszolása lehet, amit a biztonságvágya esetleg korrigál. Nehezen viseli a lemondásokat, és a kudarcokat. 

 

ajandek_145.gif

 

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket.

 

ajandek_149.jpg

 

 

Augusztus 26. Izsó névnap.

(héber) Jelentése: szőrös,

bozontos, nyers, durva

idezetek_748.jpg

Életfeladata az áldozathozatal lehet. Elvárják tőle a segítséget,  gyakran úgy érzi, hogy kihasználják. Nem gyakorlatias, a döntésekben bizonytalan. Fel kell ismernie, hogy  nyugodtan támaszkodhat mások segítségére. Erre kellene párt választania. Hajlamos a kudarcokat felnagyítani, és világvégének tekinteni. Mindenképpen olyan társra van szüksége, aki mellé áll, és támogatja, segíti. Egyedül kudarcra van ítélve. Az álmokat gyakran valóságnak éli meg, ezért könnyen csalódik, és ezzel nehezen birkózik meg. Érzékenysége és lelkisége miatt talán a leginkább harmonikus terület számára a művészetek. Nehezen ismeri fel vágyai és lehetőségei határait, emiatt könnyen előfordulhat a szenvedélyek negatív megélése. 

 

kaptam_ez+az_299.png

 

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket. 

 

ajandek_158.gif

 

 

Startlap
1949.lap.hu Harang.lap.hu Sztankay Istvan.lap.hu
Új hozzászólások
Időjárás előrejelzés
Hőtérkép Magyarországról


Felhőkép Magyarországról
Archívum
PageRank ikon ingyen