‘Névnapok’ kategória archívum

Június 29. Péter névnap.

(héber-görög- latin)

Jelentése: kőszikla; orvos, gyógyító,

jövendőmondó.

483036_356826661069876_831046711_n

 

Minden élethelyzetben racionálisan dönt és cselekszik. A célok és lehetőségek éltetik, ezekről nem tud lemondani. Nehezen fogadja el, és kudarcnak érzi, ha valami nem sikerül. Ezért keményen és határozottan küzd. Sorsát a győzni akarás és a harci készség fogja vezérelni. Mindent eltervez és kiszámít. Nagyon jó számára az olyan hívatás, ahol a céltudatosságra van szükség. Semmit nem ad fel, nagyon kitartó. Nem tűr megalkuvást, és nem viseli el a tehetetlenséget. A legnagyobb tehetsége abban lehet, hogy meg tudja valósítani feladatait. Képes a terveit valóra váltani. A jó választás számára az olyan életterület,  ahol mások céljait és reményeit valósítja meg. Párkapcsolata is akkor működik igazán, ha közös célokért küzdenek. Problémája a merevségéből és keménységéből adódhat.

www.tvn.hu_a4e89a66894b400fc1c4c80c7ecf048f

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok boldogságot az ünnepelteknek.

Isten éltesse őket.

550807_449038038473373_2047935919_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 4.

Róza névnap. (latin)

Jelentése: rózsa

idezetek_657.gif

 Sorsának alakulását sikeressége befolyásolhatja. Ha képes másoknak segíteni, biztosan célba ér. Szinte függőségi helyzetbe kerül attól, hogy elismerjék és felnézzenek rá. Ennek feltétele, hogy valamilyen közvetítő szerepbe kerüljön. Ez lehet a kereskedelem, de akár a tanítás, ahol képes alkotni, talán egy családi vállalkozás a legmegfelelőbb. Hisznek benne, és ezzel nem szabad visszaélnie. Nem fogad el semmilyen felső irányítást, nehezen rendelődik alá. Keresi azokat az élethelyzeteket, ahol vezető lehet. Szívesen harcol az elveiért, de ez nem lehet öncélú. Képtelen alárendelődni, nehezen alkalmazkodik. Rendkívül fontos, hogy mennyire támogatja és segíti környezete vagy családja. Fontos számára az igazság, és ezért mindent meg is tesz. Nehézségeit az elkényelmesedés és az élvezetek okozhatják. Problémákat az elengedés és a könnyedség hiánya okozhat. 

 

tajak_231.jpg

 

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket.

 

viragok_170.gif

 

 

Január 1. Fruzsina névnap.

(görög-magyar)

Jelentése: vidám

 

Életének kulcsa és lényege a hit és az önbizalom. Feladata az igazi békés otthon létrehozása. Könnyen talál kapcsolatokat, vonzza az embereket. Gyakran túlságosan könnyelműen áll dolgokhoz, de magabiztossága kisegíti. Feladata, hogy egész életében példát mutasson, hitet adjon környezetében, a családjában vagy a hivatásában. Nem viseli el a nehézségeket, érzelmileg nehezen dolgozza fel. Amennyiben hagyja,  hogy segítsék, mindig sikeres lehet. Személyisége dinamikus, ezért szüksége van egy párra, aki ezt el tudja fogadni. Óvja családját, gondoskodni kell, le kell mondania az öncélúságról. Arra született, hogy szeretetet árasszon a környezetére. Nagyon könnyen belopja magát az emberek szívébe. Az ő “tehetsége” a szeretet. Vidám természet, de ez sokszor csak “színház”. A csalódásai miatt érzéseit elfojtja, így visszahúzódóvá és emberkerülővé válhat. Könnyen a mártíromság csapdájába eshet.

 

Szeptember 7. Regina névnap.

(latin-német) Jelentése:

királynő; tanács

idezetek_577.jpg

Feladata a magabiztosság és az önbizalom megtalálása. Ebben mindig csak magára számíthat.  Nehezen tud alárendelődni, sokszor öntörvényű. Tanulni kell elfogadni a szülő, vagy partner irányítását. Ebben a hite segítheti, hiszen ha van önbizalma, akkor tudja, hogy mindenki neki segít. Ezért ebben már gyerekkorban segíteni kell. Csak olyan társ jöhet számításba, akire felnéz, és akit megbecsül. Érdemes keresni azokat a lehetőségeket, ahol együtt csinálnak valamit. Nemcsak az lehet jó, amit ő annak gondol. Érdemes művészetekkel kapcsolatos munkát, hobbit, választania, ezen keresztül kiteljesedhet. Gyengesége lehet, hogy nem tudja megszervezni a hétköznapjait, hiányzik belőle a praktikusság és a racionalitás. Csapdája az önhittség és a nagyképűség lehet. 

 

 ajandek_074.gif

 

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket.

 

ajandek_075.jpg

 

Szeptember 6. Zakariás

névnap. (héber) Jelentése:

akiről az Úr megemlékezik.

idezetek_586.jpg

Feladata a küzdelem a gyengékért, ez az út a sikerekig. A világ támasza lehet. Feladata az emberek segítése és támogatása. Biztonságteremtésre született. Rendkívül vonzó és meggyőző tud lenni. Vigyázni kell, mert könnyen érdekemberré válhat. A legfőbb erénye, hogy szinte mindent meg tud valósítani, amit célként kitűz. Gondolkodása nagyon gyakorlatias, mindent előre megfontol, ezért gyakran rugalmatlan. Képes bárhol sikert elérni, ha érzi a bizalmat. Ezért a hivatásban is egyfajta “igazság bajnoka” szerepet kell vállalnia. Erejét a szorgalma és kitartása adja. Ezt becsüli párjában is, így elég nagyok az elvárásai. Nehezen nyílik meg, inkább a hűség az erénye, mint az érzelmi megközelítése. Ha valaki nem úgy  cselekszik ahogy elvárja, akkor inkább egyedül marad. A jó választás olyan életterület, ahol közös célokat valósíthat meg a párjával. Életében a magány természetes állapot. Negatív esetben az élvezetek és az anyagiak teljesen kifordíthatják önmagából. 

 

ajandek_005.gif

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket.

ajandek_013.gif

Szeptember 5. Viktor névnap.

(latin) Jelentése: győző, győztes

idezetek_589.jpg

 

Feladata, hogy minden élethelyzetben győzelemre törekedjen. Mindent megtervez és következetesen végre is hajt. Ezért nem fogad el semmilyen irányítást, sem korlátozást. Megvalósíthatja vágyait, de csak abban az esetben, ha ezt másokért teszi. Kiapadhatatlan energiával küzd a célokért, amelyeket maga akar kijelölni és megvalósítani. Mindig lehet rá számítani, ha közös célokról van szó, de nem lehet akadályozni. Nem fogad el semmilyen gyengeséget, inkább végigharcolja az életét. Kitűnik szónoki képességével, és bizalomgerjesztő megjelenésével. Azt gondolja, a siker alapja a következetes és tudatos munka. Ilyen lesz a párkapcsolatában is. Megbízható, hűséges, de gyakran merev és nyakas. Nagyon felelősségteljes, nehezen tud elengedni. Amit egyszer elhatározott, azt mindenképpen véghezviszi. Számára az élet folyamatos küzdelem,  amelyben nem maradhat alul. Csapdája, hogy fontoskodóvá, öntetszelgővé válik. Azt hiszi, minden szava szent, és ő is sérthetetlen. 

 

ajandek_040.gif

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket.

ajandek_033.jpg

Szeptember 4. Rozália névnap.

(olasz) Jelentése: rózsa

idezetek_592.jpg

A boldogság anyagi megvalósulása. Vagy az anyagiakon keresztül, vagy a népszerűségen keresztül szeretne sikeressé válni. Választhat a külvilág előtti csillogás és a magánélet fontossága között. Keresi a lehetőségeket, hogy érezze környezete elismerését. Ezt gyakran a nyilvánosság előtti szerepében éli meg. Feladata, hogy környezetének biztonságot és stabil hátteret adjon. Pozitív megélés esetén odaadó és önzetlen lehet. Gyakran határozzák meg anyagi vágyai a személyiségét. Könnyen válik önzővé, de ekkor a sors megnehezíti életét. Ha nem képes lemondani, a sors veheti el azt, ami fontos. Párkapcsolatában is a birtoklás és az élvezetek keresése motiválja. A párjának olyan célokat kell mutatnia, amelyekben ezt jól élheti meg. Mindent magának akar, de ezt nem teheti. Megjelenhet a gazdagság, a hatalom, de ez gyakran negatívan hat a személyiségére. 

 

ajandek_044.jpg

 

 Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket.

 

ajandek_193.jpg

 

 

Szeptember 3. Hilda névnap.

(német) Jelentése:

harc, harcosnő

idezetek_653.jpg

Feladatában megjelenik az önérvényesítő akarat és a biztonságos párkapcsolat igénye közötti ellentét feloldása. Vagy az egyik, vagy a másik. Választania kell. Ösztönözheti az olyan párkapcsolat, amelyben azt érezheti, hogy szükség van erejére. Ebben a közös célok vezérelhetik. Az egyéni utakat keresi, nem nagyon tud alárendelődni. Ezért olyan párra van szüksége, aki képes őt biztatni és motiválni, de nem korlátozza. Házasságában ő lehet a domináns, párját neki kell segítenie az előrejutásban. Mikor kudarcot vall, minden mindegy alapon képes nagyon agresszívan viselkedni és dönteni. Gyakran átlépi azokat a határokat, melyeket a környezete állít. Nehezen alkalmazkodik, mert képmutatásnak tartja. Küzd vele, és ez könnyen öntörvényűvé teheti. 

 

 ajandek_021.jpg

 

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket.

 

ajandek_023.jpg

Szeptember 2. Dorina névnap.

(görög-latin) Jelentése:

Isten ajándéka

idezetek_662.jpg

Életfeladata az akaratával irányítani sorsát. El kell döntenie, hogy vállalja-e a másokért való küzdelmet, vagy folyamatosan harcol saját céljaiért. Nem csoda, hogy minden ellenállást megpróbál leküzdeni. Személyisége ösztönös és mindig egyenes. Nem tűr megalkuvást, és nem viseli el a kudarcot. Azonban az öncélúság gyakran csalódáshoz vezet. Érzelmileg teljesen azonosul a helyzetekkel, amitől szenvedélyessé válhat. Hivatásában is az emberek védelme és a biztonság teremtése lehet a megfelelő. Minden célt meg akar valósítani. Nehezen alkalmazkodik. Párjának el kell fogadnia, hogy önzetlen és áldozatkész, de csak ha érzi a fontosságát. Ha felismeri, hogy feladata másokért küzdeni, akkor kiteljesedhet. Sikere akkor válik teljessé, ha ezt valakivel együtt, vállvetve teszi. Gyakran esik az erőszakosság és a hatalmaskodás csapdájába. 

 

ajandek_030.gif

 

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket.

 

ajandek_033.jpg

 

Szeptember 2. Rebeka névnap.

(héber) Jelentése: megkötöző,

megigéző, megbabonázó;

jól táplált.

idezetek_664.gif

Életfeladata, hogy megtalálja lelki egyensúlyát.  Választania kell, hogy az érzelmi kiteljesedést, vagy a vágyak útját járja. Egész életében a szeretetért küzd, keresnie kell azokat a helyzeteket, ahol ez megvalósulhat. A sors csábításokat kínál, ezen keresztül viheti el a feladatától. Minden helyzetben a lelkiséget keresi, miközben nem ismeri fel, hogy ezt csak belül élheti át. Mindig olyan társat választ, akit irányítani és korlátozni tud. Igazán itt dől el, melyik irányba megy. Fontos lesz számára a család és az otthon megteremtése, ez adhatja életében a stabilitást. Nagyon erősek a kötődései, szeretetével birtokolni akar,és emiatt felfokozottak a szenvedélyek, ez féltékenységet hozhat. Ilyenkor azt érezheti, partnere nem elég határozott és megbízható, ezért nehezen tud tartós kapcsolatot kialakítani. Hajlamos az élvezeteknek alárendelni céljait. A veszélye az elmagányosodás lehet. 

 

ajandek_052.jpg

 

Köszöntöm az ünnepelteket.

Isten éltesse őket.

 

 ajandek_059.jpg

 

 

Startlap
1949.lap.hu Harang.lap.hu Sztankay Istvan.lap.hu
Új hozzászólások
Időjárás előrejelzés
Hőtérkép Magyarországról


Felhőkép Magyarországról
Archívum
PageRank ikon ingyen